LƯỢT TRUY CẬP

37 khách & 0 thành viên
đang truy cập

Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22 quy định đánh giá học sinh tiểu học

(Ngày đăng: Thứ hai, 10 Tháng 10 2016)
Chi tiết Thông tư 03/VBHN-BGDĐT Tải tại đây ...

Đọc thêm...


Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 quy định đánh giá học sinh tiểu học

(Ngày đăng: Thứ tư, 28 Tháng 9 2016)
Chi tiết Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo d...

Đọc thêm...


Thông tư 30 quy định đánh giá học sinh tiểu học

(Ngày đăng: Thứ bảy, 07 Tháng 5 2016)
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ v...

Đọc thêm...


Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tiểu học công lập

(Ngày đăng: Thứ bảy, 07 Tháng 5 2016)
Ngày 16/9/2015, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ đã ký, ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2015 Ch...

Đọc thêm...