LƯỢT TRUY CẬP

22 khách & 0 thành viên
đang truy cập

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

(Ngày đăng: Thứ hai, 16 Tháng 5 2016)
Ngày 11/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký, ban hành Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Chi tiết Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Tải tại đây ...

Đọc thêm...


Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

(Ngày đăng: Thứ hai, 16 Tháng 5 2016)
Ngày 24/1/2014, Bộ GD&ĐT đã ký, ban hành Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ th...

Đọc thêm...


Quyết định 204/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

(Ngày đăng: Thứ hai, 16 Tháng 5 2016)
Ngày 01/02/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký, ban hành Quyết định 204/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Chi tiết Quyết định 204/QĐ-TTgTải t...

Đọc thêm...