LƯỢT TRUY CẬP

39 khách & 0 thành viên
đang truy cập


 

HỆ THỐNG TRƯỜNG TIỂU HOC


No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thlequydon.dt@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Lý Thị Huệ
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c1konhring_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Đặng Thị Mai
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thchuvanan.dt@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Ngô Thị Lai
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thpoko.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Tiến Hưng
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :Khối 11, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thnguyenkhuyen.dt@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :Khối 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :uyenbinhkhiem.dt@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Hồ Thị Quân
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c1tancanh_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Đỗ Thanh Bình
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thnguyenbangoc.dt@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Trần Thị Cảnh
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thlehongphong.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Hồng Loan
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c1ngoctu_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Trần Văn Định
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c1dakrnga_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Phạm Đình Thu
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c1daktram_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :A Hải
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Văn Lem, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c1terong_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Võ Thị Liễu
Địa chỉ HT :
Email HT :