LƯỢT TRUY CẬP

41 khách & 0 thành viên
đang truy cập


 

HỆ THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ


No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :137 Nguyễn Văn Cừ, khối 8, TT Đăk Tô , huyện Đăk Tô.
Website trường :http://thcsltvdakto.edu.vn/
Email trường :c2ttdakto_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Ngô Đình Hiền
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thcsnguyendu.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c2tancanh_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Lê Thị Trường
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c2kondao_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Hoàng Thị Lịch
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thcsngoctu.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Trọng Tâm
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :thcspoko.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Hoàng Thị Thanh Hải
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :C2Dakronga_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Mai Đình Trường
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :C2daktram_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Đoàn Văn Tuyên
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Văn Lem, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :C2vanLem_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Phạm Văn Hùng
Địa chỉ HT :
Email HT :