LƯỢT TRUY CẬP

43 khách & 0 thành viên
đang truy cập


 

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :mnbinhminh.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :mnsaomai.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Dương Thị Bản
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :mnsonca.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Sương
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c0Dienbinh_Dt.Kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Ngô Thị Mai Phương
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :mnpoko.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Trương Thị Phụng
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c0tancanh_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Đặng Thị Nga
Địa chỉ HT :
Email HT :

No images
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :mnhoami.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Phạm Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :mnhoaphuong.dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Bích Hoài
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c0ngoctu_Dt.Kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Tô Thị Tơ
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c0dakronga_dt.kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Hóa
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c0Daktram_Dt.Kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :xã Văn Lem, huyện Đăk Tô.
Website trường :
Email trường :c0vanlem_Dt.Kontum@moet.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :Nguyễn Thị Kim Vui
Địa chỉ HT :
Email HT :

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG
Địa chỉ trường :Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, Kon Tum
Website trường :
Email trường :c0dakrogia_dakto@kontum.edu.vn
Điện thoại trường :
Họ và tên HT :
Địa chỉ HT :
Email HT :