LƯỢT TRUY CẬP

2 khách & 0 thành viên
đang truy cập
Hệ thống trường THCS

Hệ thống trường lớp | Ngày đăng: Thứ ba, 17 Tháng 6 2014
Thông tin chung:
Toàn huyện có 8 trường THCS. Ngoài trường THCS Lương Thế Vinh là trường trọng điểm chất lượng (trước đây là trường THCS Thị Trấn),các trường khác tổ chức theo đơn vị hành chính xã …...Hiện nay có ... trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn …( THCS Lương Thế Vinh và THCS Nguyễn Du), …. trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn ……..)
Sau đây là hình ảnh tổng quan của hệ thống các trường THCSLượt xem: 10694