LƯỢT TRUY CẬP

15 khách & 0 thành viên
đang truy cập
Thủ thuật CNTTSoạn thảo nhanh một cụm từ hoặc mẫu văn bản bằng chức năng Autotext.

(Ngày đăng: Thứ bảy, 07 Tháng 5 2016)
       * Yêu cầu: Soạn nhanh mẫu văn bản: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN… …, ngày…tháng…năm 2015 TRƯỞNG PHÒNG     &nbs...

Đọc thêm...